rak na rybník
Raci-Fórum.kvalitne.cz  
 | Diskuze | Registrace | Odpovědět | Hledat | Statistika |
raci-forum.kvalitne.cz / Nákup raka / rak na rybník
Autor Zpráva
lejca
Člen
# Zasláno: 17.3.2008 20:22 
Odpovědět 


dobrý den, můžete mi prosím poradit, kde bych sehnala raky na nový rybník?
Lea

filo
Moderátor
# Zasláno: 10.4.2008 22:05 
Odpovědět 


Není dobré poušt?t raky na rybník. Může dojít k vyhubení raků v okolí a jen k nep?íjemnostem.

Dovolím si zde citovat Evu Kozubíkovou z P?írodov?decké fakulty Univerzity Karlovy: "Akvaristi by opravdu nikdy a za žádných okolností nem?li exotické druhy vypoušt?t do naší p?írody! Netýká se to teda jen raků, ale vlastn? všech chovaných u nás nepůvodních živo?ichů, ať už jsou to t?eba rybi?ky, žáby, želvi?ky nebo cokoli jiného, co do naší p?írody nepat?í. Invazní organismy už napáchaly ve svých nových domovech tolik škody, že opravdu není t?eba p?idávat do volné p?írody další nepůvodní hav?ť.
Ale zrovna u raků je tento problém opravdu dost kritický. Když se k nám do laborky dostávají na analýzy mrtvolky raků chcíplých na ra?í mor, není to zrovna moc povzbuzující co se týká budoucnosti našich původních druhů."

lejca
Člen
# Zasláno: 13.4.2008 07:42 
Odpovědět 


Velmi d?kuji za odpov?? - jen chci up?esnit, že na rybník nechci akvarijní raky, ale klasické p?írodní. Jak jsem ale zjistila, všechny naše druhy jsou vesm?s chrán?né, takže se k nim dá p?ijít jen dost obtížn?.
Lea

milda
# Zasláno: 23.2.2010 11:16 
Odpovědět 


Mam stejny problem jako lea a k rybní?ku mam ješt? potok . Vím , že je kamenak chran?nej , ale jsou i jine druhy raka kte?í nejsou . Mužete poradit jake a kde by se dali sehnat ?

Díky milda

Anonymní
# Zasláno: 28.2.2010 22:38 
Odpovědět 


rak bahenní by snad nemusel být problém, ale pat?í do ohrožených druhů:


"Rak je zákonem ?. 114/92 Sb. a jeho provád?cí vyhláškou ?. 395/92 Sb. za?azen do kategorie ohrožených druhů živo?ichů.
Sta?í povolení místn? p?íslušného orgánu ochrany p?írody, tj. v?tšinou referátu životního prost?edí. V povolení musí být obsaženy i podmínky manipulace apod. Záchranné chovy se ?ídí dalšími podmínkami podle vyhlášky 395/1992 Sb." z http://raci.kvalitne.cz/atlas/ces/?page=rak_bahenni

pogyn
Člen
# Zasláno: 2.3.2010 09:29 
Odpovědět 


Oslovte rybá?ský svaz v míst? bydlišt?. Vím, že po republice existují odchovny našich raků,ale kde to bohužel ne. A jenom doplním, že vypoušt?t akvarijní raky do volné p?írody je už trestný ?in.

Klepeto
# Zasláno: 23.5.2010 10:23 
Odpovědět 


Jakoukoliv manipulací s raky ve volné p?írod?, ke kterému nemáte povolení a výjimku p?íslušného ú?adu (správa CHKO, kraj, MŽP) p?ekra?ujete zákon a vystavujete se sankcím. Týká se to všech raků, tedy i nepůvodních. Odchovny jako takové v ?R nejsou, jedinou výjimku tvo?il do nedávné doby Výzkumný ústav rybá?ský a hydrobiologický ve Vod?anech. Ani Vod?any ale již nedostali povolení k odchovu. Jakékoliv vysazování "nadivoko" do p?írody je krajn? nezodpov?dné a jasn? vypovídá o naprosto laickém p?ístupu doty?ného (v tom lepším p?ípadu) nebo o diletantnosti toho nehrubšího charakteru (v tom horším p?ípadu). Jednak je zde samoz?ejm? nebezpe?í zavle?ení chorob, druhak jakýkoliv zásah podobného charakteru do p?írodních populací může mít za následek jejich likvidaci ?i destrukci genetické unikátnosti dané populace. Každý zodpov?dný chovatel by se m?l ze všech sil zasazovat o ochranu našich raků a tedy zabránit za každou cenu vypoušt?ní nových (byť i na území ?R původních) jedinců do volnosti. Záchranný program totiž musí spl?ovat jisté p?edpoklady - průzkum, vyhodnocení dopadu reintrodukce apod., což samoz?ejm? spadá do ranku akademických pracovišť a výzkumných ústavů. A? se to na první pohled nezdá, neuvážené posílení populací může nap?. pomoci ší?ení ra?ího moru, které by jinak díky fragmentaci nebylo možné. Proto apeluji na všechny chovatele, co zde debatují - ZA Ž?DNOU CENU NEVYSAZUJTE RAKY DO VOLN? P??RODY!

Novotný
# Zasláno: 7.5.2011 21:16 
Odpovědět 


Takže tady se asi nedozvím kde bych mohl sehnat raka bahenního? Když už bych si sehnal povolení na chov

jardaslatinany
Člen
# Zasláno: 7.5.2011 23:35 
Odpovědět 


?au Len?o Novotný. Použij zdravý rozum a všechno bude v pohod?.

Vaše odpověď
Tučně  Kurzíva  Podtržení  Vložit obrázek  Vložit odkaz 

Ochrana proti spamu. Napiste prosim cislici ctyri:
» Uživatelské jméno  » Heslo 
Můžeš použít uživatelské jméno bez hesla, pokud dané jméno není již registrováno.
Anonymních uživatelů je tu už dost!